Liigendid kandmisel

Selle saavutamiseks tehke paar mõõtmist pehme rätsepa mõõdulindi abil. Patoloogiad, millega kükitades kaasneb krigistamine, on sidemete kahjustused, osteoartriit, artriit, meniski vigastus. Põlve piirkonnas tehakse väikesed sisselõiked kuni 0,5 cm.

50 АВТОТОВАРОВ ИЗ КИТАЯ, КОТОРЫЕ ТЫ ЗАХОЧЕШЬ КУПИТЬ - ЛУЧШИЕ АВТОТОВАРЫ С ALIEXPRESS + КОНКУРС

Mõiste hõlmab elektrikontaktliiniga ühendatud rööbasteta sõidukit, näiteks trolli Bus ; 11 bussirong on bussist ja haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon Passenger road train ; 12 CCD on automaatse reguleerimisega haakeseade. E-reegli numbris järgneb murrujoonele selle reegli viimase paranduste seeria number, mida rakendatakse käesoleva eeskirja lisades toodud nõuete kehtestamisel.

liigendid kandmisel

Numbrituli võib koosneda mitmest valgusallikast Rear registration plate illuminating device ; 40 ohtlike veoste veo sõiduk on mootorsõiduk ja selle haagis, mis on ette nähtud ADR kokkuleppes nimetatud veoste veoks Vehicle used for the carriage of dangerous goods ; 41 ohutuled on üheaegselt vilkuval liigendid kandmisel töötavad kõik sõiduki suunatuled, mis tähendab, et sõiduk on ajutiselt ohtlik teistele liiklejatele Hazard warning signal ; 42 Ohutu veoauto e S-auto» on veoauto, mis vastab müratasemelt, kahjulike ainete sisalduselt heitgaasides ja ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi Greener and safe lorry ; 43 [Kehtetu] 44 parda diagnostikaseade OBD on seade, mis registreerib mootori põlemisprotsessi tööparameetreid, salvestab need ja kõrvalekaldumiste korral võtab vastu otsuseid, korrigeerides võimaluse korral mootori tööd vajalikus suunas.

Hoolduse või remondi ajal on eespool märgitud parameetreid võimalik seadme mälust skanneri abil kopeerida ja vajadusel välja trükkida, et nende abil hinnata mootori tehnoseisundit ja vajadusel välja selgitada rike; 45 piduriseade on sõiduki osade kogum, mille abil juht aeglustab sõiduki liikumise kiirust kuni seismajäämiseni ja kindlustab sõiduki paigalpüsimise Braking device ; Piduriseadmega seotud mõisted: a aeglusti on seade, mis võimaldab vähendada sõidupiduri koormust ja rattapiduri liigendid kandmisel pikemaajalisel pidurdamisel.

liigendid kandmisel

Näiteks mootoripidur, hüdro- ja elektromagnetaeglustid jms Retarder ; b automaatpidur on seade haagise automaatseks pidurdamiseks haakeseadme katkemisel haagise enda energiavarude arvel Automatic braking ; c elektroonilise juhtimisega pidur on pidur, mille töö juhtimine liigendid kandmisel elektrijuhtmete kaudu edastatava signaaliga Brake by Wire ; d käsipidur on mootorratta esiratta pidur; e piduri juhtimisseade on seade, mille abil juht muudab pidurdusjõudu või peatab sõiduki Braking control ; f reguleeritav pidurdamine on piisava täpsusega pidurdusjõu muutmine, kusjuures pidurdusjõu muutus on juhtimisseadme liikumisega samasuunaline Graduated braking ; g rikkepidur on pidur, mis tagab sõidupiduri rikke korral sõiduki peatamise, kusjuures juht peab olema võimeline liigendid kandmisel peatama, kasutades selleks ainult üht kätt.

Rikkepiduriga pidurdamine peab olema reguleeritav Secondary braking ; h seisupidur on pidur, mis kindlustab sõiduki püsimise paigal ka teekaldel, kusjuures juhi kohalolek ei liigendid kandmisel vajalik.

liigendid kandmisel

Seisupidur peab toimima ratastele otseselt, mehhaaniliselt Parking braking ; i sõidupidur on pidur, mis peab võimaldama juhil kontrollida sõiduki liikumist ja seda kindlalt ning kiiresti peatada iga kiiruse, koormuse, teekalde puhul nii, et juht ei pea vabastama oma käsi rooliratta küljest, v. Seisutulede mõiste hõlmab ka ääretulesid, kui need asendavad seisutulesid Parking lamp ; 55 [Kehtetu] 56 suunatuli on tuli, mille süttimine informeerib teisi liiklejaid sõidukijuhi kavatsusest sooritada pööret Direction-indicator lamp ; 57 [Kehtetu] 58 [Kehtetu] 59 taastatud rehv on rehv, mille liigendid kandmisel on vahetatud selle protektor turvis või protektor koos külgkattega Retreaded Pneumatic Tyres ; 60 tagatuli on tuli, mis märgistab sõidukit tagant, ühildatud tulede korral võivad selles laternas olla ka teised tuled Rear position lamp ; 61 tagumine ääretuli on tuli, mis märgistab sõiduki asukohta ja laiust tagant End-outline marker lamp ; 62 tarbesõiduk on mootorsõiduk v.

liigendid kandmisel

Tähistamise kord on määratud ISO E -ga. See sisaldab sõidukit kirjeldavaid andmeid, mille määrab valmistaja Vehicle descriptor section ; VIS on sõiduki valmimisnumber.

liigendid kandmisel

VIN-kood e tehasetähis, kere või raami number ja andmesildid Nõuded: 1 peab olema sõiduki valmistaja või Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse edaspidi ARK tehtud ning vastama registreerimistunnistusele ja olema puhas; 2 kõikidel sõidukitel peab olema sõiduki valmistaja või tema ametliku esindaja valu kate liigestes paindumisel sõidukile kinnitatud põhiandmesilt vajadusel ka liigendid kandmisel.

Valmistaja andmesilt andmesildid peab olema hästi loetav ja nähtav ning kindlalt kinnitatud nii, et ei ole võimalik andmesilti eemaldada seda rikkumata sõiduki osale, mida ei vahetata remondi või mõne muu toimingu käigus. Andmesilt on nõutav Andmesildi puudumise kohta tehakse märge registreerimistunnistusele.

liigendid kandmisel

Riiki tähistavad numbrid ja tähed peavad olema eraldatud «e» tähisest ja tüübikinnituse tunnistuse registreerimisnumbrist tärnikestega; — VIN-kood.