Halb spin haiget

Näiteks on õigusrikkuja rohkem valmis loobuma eneseõigustamisest ning tunnistab oma kuritegu ja selle mõjusid, kui ta on kuulnud ohvrit kõnelemas, kuidas kuritegu tema elu mõjutas. Mõnikord, kui laste kirjeldused juhtunust läksid lahku tema mälestustest, siis eelistas ema rääkida lastele oma kavatsustest emana nende suhtes, sest ta ei suutnud nende räägitut tunnistada täielikult. Seksuaal- ja soopõhiste kuritegude puhul seevastu rakendatakse taastavat õigust ohvri algatusel, võttes tähelepanu alla eelkõige tema vajadused ja huvid.

Nosoloogiline diagnoos Dementsuse nosoloogiline diagnoos põhineb patsiendi põhjalikul somaatilisel ja neuroloogilisel uuringul.

halb spin haiget

Psüühikahäirete eripära alusel ei ole võimalik kindlalt väita, millisest haigusest või kahjustusest dementsus on põhjustatud, ka siis kui dementsuse kliinilised tunnused on väga tüüpilised mõnele haigusele nagu Alzheimeri tõbi.

Kognitiivsete funktsioonide kahjustus võib tekkida paljude haiguste ja ajukahjustuste korral nagu peaajutraumad, ajutuumorid, AIDS, alkohol, ravimid, infektsioonid, kroonilised kopsuhaigused.

halb spin haiget

Prognostiliselt soodsaid tulemusi võib saada haigetel, kellel dementsus on seotud ravitava südamehaiguse, neeruhaiguse, endokriinhaiguse hüpotüreoosravimitega või primaarse psüühikahäirega nagu depressioon. Depressioon võib halvendada olulisel määral inimese kognitiivseid funktsioone, mis kergete kognitiivsete häiretega vanemaealistel patsientidel võib summaarselt väljenduda dementsusele sarnase seisundina pseudodementsus.

halb spin haiget

Kergele dementsusele liituv depressioon võib jätta esmamulje raskest dementsusest. Harvad ei halb spin haiget juhtumid, kus kognitiivsete funktsioonide kahjustuse põhjusi on rohkem kui üks ning dementsus osutub mitme peaaju kahjustava teguri summaarseks avalduseks.

halb spin haiget

Näiteks raske peaajutrauma ja alkohoolne ajukahjustus koos mõne muu toksilise kahjustusega; Alzheimeri tõbi aju vaskulaarsete häiretega. Kognitiivsete funktsioonide mööduv või püsiv halvenemine võib arvesse tulla ka teiste raskete psüühikahäirete korral nt skisofreenia.

halb spin haiget