Inimesed juhtide ravi, Mait Raava: kliinikum peab valima endale arstist juhi - Arvamus - Tartu Postimees

Isiksushäirega inimestel esineb sageli kaasuvana depressiooni, ärevushäireid, sõltuvushäireid jm psüühikahäireid. Nad ei otsi ega naudi lähedasi suhteid ja eelistavad isoleeruda — tüüpiliselt on neil vaid üks usalduslik sõbra suhe, kui sedagi. Vaja on keskenduda haiguste ennetamisele ja tervislikule eluviisile, et tervena elatud aastaid oleks rohkem. Eelöeldu valguses pole tegelikult üllatav, et kliinikumi juht kliinikujuhtide usalduse kaotas. Staatus on nartsissistlike inimeste jaoks olulise tähtsusega ja nad püüavad otsida olulise positsiooniga inimeste seltskonda, nende väärtust üle hinnates ja idealiseerides.

Ameerika Ühendriikides on juba kolmkümmend aastat hinnatud tuhandete haiglate kvaliteeti, mida iseloomustav indeks IHQ võtab arvesse haigla võtmetehnoloogiate, personali, võtmekeskuste, patsiendikesksuse, suremuse, ohutuse ja raviotsuste põhjendatuse näitajad. Senised hindamistulemused kinnitavad veenvalt ja järjepidevalt, et parimaid haiglaid juhivad arstist juhid.

PERH-i ravitöö juht: plaanilise ravi peatamine oli õige otsus

Seejuures on arstist juhiga haiglate kvaliteediskoor lausa 25 protsenti kõrgem mittearstist juhiga haiglatega võrreldes. Teadusuuringute tulemused kinnitavad, et arstist juhil on mitmeid eeliseid, mis tulenevad sellest, et ta on ravivõtete asjatundja, ning see võimaldab mõista raviprotsesside seoseid ja hinnata adekvaatselt lühi- ja pikaajalisi ravitulemusi ehk sügavuti aru saada ravi käigust.

Kui sinuga on juhtunud need kolm asja, võid olla juba sõltlane 20 Ligipääs arsti juurde, aga ka rohtudele ja operatsioonidele sõltub ainult ravikindlustatud inimese terviseseisundist, mitte tema sissetulekust. Paljudele inimestele võib meie süsteemist jääda mulje, et arstiabi on justkui tasuta. Arstiabi ei ole tasuta, tegelikult tasub kindlustatud inimeste ravikulude eest haigekassa. Ühise ravikindlustuse abil saavad inimesed raviteenuseid, mille eest nad ise ei oleks paljudel juhtudel võimelised maksma ja jääksid abita.

Nii on tal parem arusaamine põhilistest küsimustest ja otsustest, mis ehk esmapilgul ei torka silma, kuid millel on määrav tähtsus tõhusal ravimisel. Arstist juht mõistab, et haigla on enamat kui pelk äri, ja näeb enda missioonina paremat ravi. Ent arstihariduseta juht ei valda ravivõtteid ega suuda ravi juhtimises ja arendamises sisuliselt kaasa rääkida. Nii ta näebki enda missioonina seda, mida ta arvab valdavat — haigla kulutõhusat juhtimist.

Mait Raava: kliinikum peab valima endale arstist juhi

Meie tagasihoidlikust ravikindlustuse eelarvest rahastatav tervishoiuteenuste pakett ei saa kinni maksta kõike iga hinna eest. Reaalsus on see, et kõigis maailma riikides ja kindlustussüsteemides on inimeste soov terviseteenuseid saada alati suurem, kui on rahaliselt võimalik pakkuda.

Kas lisarahastus lahendaks tervishoiu mured? Ilmselt tahaksid paljud eestimaalased, kaasa arvatud mina, et tervishoiu rahastus ja võimalused suureneksid. See on poliitiliste valikute ja ühiskondliku kokkuleppe küsimus, kuna selle jaoks peab tavaliselt mõnda maksu suurendama.

kuidas eemaldada harja liigeste poletik

Peame koos mõtlema, millised on meie ühised võimalused olukorras, kus rahvastik vananeb ja tervishoid läheb aina kallimaks. Praegune tervishoiusüsteemi rahastamise mudel ei ole jätkusuutlik ja samamoodi jätkates lõppevad haigekassa reservid vähem kui kümne aasta pärast. Muudatused ja innovatsioon tervishoiusüsteemis on möödapääsmatu ja vajalik!

Samas pole kõiki tervishoiu probleeme võimalik lahendada vaid lisarahastusega.

Trend karistamiselt abistamisele. Purjus juhid saadetakse kongi asemel ravile

Vaja on keskenduda haiguste ennetamisele ja tervislikule eluviisile, et tervena elatud aastaid oleks rohkem. Ainult tervist hoides on võimalik ennetada haiguseid, mille ravimine on mitu korda kulukam ja koormavam meie ühise tervisekindlustuse rahakotile kui nende ennetamine. Düssotsiaalne isiksushäire on sageli avaldunud juba lapseeas sagedaste konfliktidena, seadusrikkumistena, petmiste, teistele haigettegemisena.

Suureks riskiteguriks selle isiksushäire kujunemisel on sama isiksushäire lapse vanematel. Kõige tõhusamad on individuaalse psühhoteraapia eri vormid, mis keskenduvad inimese negatiivsete mõtlemis- ja käitumismustrite kohandamisele, impulsikontrollile, motivatsioonile.

Põhja-Eesti regionaalhaigla ravitöö direktor Helis Pokker ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema hinnangul oli plaanilise ravi peatamine haiglates õige otsus, sest kriisideks tuleks alati pigem valmistuda rohkem kui vähem. Nüüd kus plaaniline ravi taastub, kuidas garanteerida, et haigla ei muutu haiguskoldeks? Teekonnad ja erinevad ruumid on vastavalt sätitud, et kokkupuudet ei tekiks.

Teisalt peetakse ka mitmeid suurfirmade juhte nende kalkuleerivuse, manipulatiivsete võimete ja kalkuse tõttu töötajate suhtes düssotsiaalseteks. Histrioonilist isiksushäiret iseloomustab ülemäärane emotsionaalsus ja tähelepanu otsimine. Selline inimene tunneb end väga ebamugavalt kõikjal, kus ta pole tähelepanu keskpunktis, ning käitub tähelepanu saamiseks sageli võrgutavalt, väljakutsuvalt, flirtivalt. Ka tema väljanägemine võib olla ekstsentriline ja liialdatud. Tegelikult on tema dramaatilise käitumise ja tähelepanusoovi taga sageli madal enesehinnang ja teadlik või mitteteadlik vajadus seda tõsta.

Mis on isiksushäired?

Tema frustratsioonilävi on madal ja ta võib kergesti endast välja minna, kui ei käituta tema ootuste kohaselt või tajub kellegi poolt tõrjumist — nii koosnebki histrioonilise isiksushäirega persooni elu üksteisele järgnevatest draamadest, tülidest, stseenidest ja jonnist.

Histriooniline inimene võib olla väga teatraalse käitumisega, liialdada emotsionaalsete väljendustega, põhjustades sellega oma kaaslastes tihti piinlikkust. Kuna nende emotsiooniväljendused on tugevad, ent tegelikult pealiskaudsed ja õõnsad, jätavad nad sageli ebasiira ja ebastabiilse mulje.

„Ava meeli“ – Allan Vibur

See muudab tõeliselt lähedaste suhete loomise väga raskeks. Et histriooniline isiksus ei kannata üksiolemist, võib ta lasta end teistel väga kergesti mõjutada, ja olla kergesti sisendatav. Kui aga histrioonilise isiksusega inimene ei saa end kõige olulisema keskpunktina tunda, on see soodus pinnas depressiooni kujunemiseks. Siiras huvi teiste inimeste vastu on tal siiski vähene, soov suhteid luua ja hoida tuleneb peaaegu ainult egotsentrilistest huvidest ja tähelepanuvajadusest.

hypers haiget kondides

Teatud elualadel, kus vajalik on silmapaistmine ja loov lähenemine, võivad histrioonilised inimesed olla edukad, kuid läbi kukkuda loogilist ja tasakaalukat lähenemist nõudvatel aladel.

Ravile tulevad histrioonilise isiksushäirega inimesed harilikult pigem depressiooni või läbikukkunud romantiliste suhete tõttu. Kognitiivne ega sügavale eneseanalüüsile suunatud teraapia selle isiksushäire puhul ei toimi; parem on kasutada lahenduskeskset lähenemist või toetavat teraapiat, mille abil õppida igapäevaprobleemidega paremini toime tulema.

Nartsissistlik isiksushäire Nartissistlikku isiksushäiret kirjeldab ainult DSM-haiguste klassifikatsioon. Endale nii tugev tähelepanu ja õiguste nõudmine jätab paraku sageli teised varju ja nartsissistlik inimene käitub teiste suhtes alandavalt. Nartsissistliku isiksushäirega inimene fantaseerib oma erilistest võimetest ja usub, et väärib erilist edu ja võimu.

susta loualuu poletik

Mõnikord harva satub niisugune inimene tõepoolest võimu juurde, sagedamini aga on nii hõivatud oma fantaasiatest, et ei astugi reaalseid samme oma eesmärkide poole liikumiseks. Nii avastab ta lõpuks, et ka tal on normaalsed, inimlikud piirid, ja teised ei imetlegi teda nii nagu ta soovib. Sellega võib kaasneda tugev lüüasaamise ja häbitunne, mis elatakse välja teiste inimeste peal.

Teiste suhtes on enesekesksel nartsissistlikul inimesel tähelepanu ja empaatiat minimaalselt, mistõttu suhted on sageli õõnsad ja konfliktsed. Nartsissistliku isiksushäirega isikud on kriitika suhtes äärmiselt tundlikud ja väldivad iga juhust, kus nende erilisus võidaks kahtluse alla seada. Staatus on nartsissistlike inimeste jaoks olulise tähtsusega ja nad püüavad otsida olulise positsiooniga inimeste seltskonda, nende väärtust üle hinnates ja idealiseerides.

Hapra enesehinnanguga kaasneb nii enda kui teiste vaheldumisi üleidealiseerimine ja alahindamine.

koerad liigestele

Piirialane borderline isiksushäire Seda isiksushäiret esineb naistel oluliselt rohkem kui meestel. Piirialast tüüpi isiksushäiret iseloomustab emotsioonide intensiivsus ja ebastabiilsus. Sellise inimese meeleolu võib muutuda äkki ja rahunemine olla väga keeruline. Tugevaid emotsionaalseid reaktsioone soodustab piirialase isiksushäirega inimestele omane äärmuslik mõttelaad, mille kohaselt on asjad sageli ainult kas nii või naa, mustad või valged, kõik või mitte midagi.

Ka enese identiteeti tajub selline inimene väga ebastabiilsena ega ole kindel selles, kes ta on. Piirialast tüüpi isiksushäiret iseloomustabki kõige enam tühjus ja segadus iseenda osas: ma ei tea, kes ma olen ja kuhu ma kuulun.

Niisuguse äärmusliku mõttelaadi tulemusena vallanduvad intensiivsed emotsioonid väga paljudes olukordades. Sageli on piirialase isiksushäirega inimese suutlikkus emotsioone välja kannatada väga madal. Samuti ei ole tal muid viise oma emotsioonidega toimetulekuks kui impulsiivsed lahendused: uimastite tarvitamine, riskantsed seksuaalsuhted, liigsöömine, konfliktid, teiste süüdistamine, enesevigastamine, enesetapukatsed.

Terviseameti juht: tekkinud on töökohapõhised koroonakolded, suur fookus on Tallinnal

See impulsiivsus võib väljenduda ka sagedastes töökohtade või töövaldkondade vahetamises, elueesmärkide või elukohtade vahetumises. Emotsioonide düsregulatsiooni tõttu võib teises olukorras või konflikti järel aga piirialase isiksusega inimene kogeda erakordselt sügavat tuimust ja tühjust.

hoidke meditsiinilise ravi kate liigeseid

Piirialast tüüpi isiksushäirega inimeste paari- ja sõbrasuhted on sageli väga intensiivsed ja ebastabiilsed. Inimene võib püüda äärmuslikel viisidel hülgamist vältida.

Haigekassa juht: raviarved pole oluliselt vähenenud

Piirialase isiksushäire raviks on välja töötatud tõenduspõhine raviprogramm dialektiline käitumisteraapia Marsha Linehanmille käigus individuaalselt või teraapiagrupis õpitakse emotsioonidega toimetuleku viise, väheneb enesevigastamise sagedus ja haiglaravi perioodid. Regionaalhaigla jätkas terve selle kriisiperioodil ka aegkriitilist plaanilist ravi. Ja on erialad, kus juba täna on vabad ajad ka esmaste patsientide jaoks, ja on erialad, kus peab veel mõnda aega ootama, et ära teenindada need patsiendid, kellel on vastuvõtud edasi lükatud.

parim vahend osteokondroosi agenemisest

Millised erialad on kõige kriitilisemad? Seda on isegi raske öelda, mis on kõige kriitilisemad, sest kriitiline on patsiendi seisund, mis vajab kiiremini ravi - kellel kiiremini, kellel kannatab veel oodata. Kas teie hinnangul oli plaanilise ravi peatamine õige otsus?