Vaskulaarsete liigeste poletik.

Aju - selle organi vereringe intensiivsuse vähenemine on eluohtlik ja võib põhjustada insuldi. Järgmine liigitus eristab mitut tüüpi arteriiti, sõltuvalt protsessi asukohast arterite seintes: endoarteriit - anuma sisemise kihi põletik; mesoarteriit - keskmise lihase kihi ohtlik põletik; periarteriit - protsess mõjutab arteri välimist kihti; panarteriit on keeruline protsess, mis levib üheaegselt kõigile arteri kihtidele. Vaskuliidiga võib tuvastada täpseid verevalumeid ja muid anumate terviklikkuse rikkumise märke. Asümptomaatilise sarkoidoosi korral on vajadus ravi järele pea olematu.

haige ja valus liigesed

Loobu Annotatsioon Krooniliste haiguste puhustes kahjustuste mehhanismides domineerivad põletik, sidekoe- ja vaskulaarne kahjustus, mis mõjutavad organismi funktsioone ja seega ka patsiendi elukvaliteeti. Käesoleva teema raames keskendutakse neljale valdkonnale, mis on seotud krooniliste luu- ja liigeste, seedetrakti ning neeruhaiguste tekkepõhjuste, ravi ja tervisetulemi kompleksse käsitlusega.

Eesmärgiks on hinnata nende haigustega kaasnevate kahjustuste tekkemehhanisme ning nende seost elukvaliteedi ja tervisetulemiga, kasutades biokeemilisi, immonohistokeemilisi, morfoloogilisi, radioloogilisi, antropomeetrilisi ja elukvaliteedi uuringute meetodeid. Uuritavateks on nimetatud probleemidega arsti vastuvõtule pöördunud patsiendid, populatsioonipõhised patsientide kontingendid ning juhuvalikuga moodustatud valim vaskulaarsete liigeste poletik.

Eyesight. Exercise for the eyes. Mu Yuchun during an online lesson.

Kavandatava uurimistöö tulemused on olulised ka tagamaks optimaalset koostööd tervishoiusüsteemi erinevate tasandite vahel krooniliste haigustega patsientide käsitlemisel. This project has its focus on four research areas, addressing chronic bone, joint, gastrointestinal and renal diseases, their etiology, treatment and health outcome with their complex interactions. The purpose of the project is to investigate the mechanisms of those diseases and how they are related to the health outcome and QoL of the patients, using biochemical, immunohistochemical, morphological, radiological, anthropometrical and QoL assessment methods.

kasivalu ja lihased

The study participants are outpatients and inpatients with the above named chronic diseases, population-based patient groups and a randomly selected population. The planned research project is also relevant to guarantee better cooperation between different levels of healthcare services in the management of patients with chronic diseases.

tsutomegaloviiruse valu liigestes

SA Eesti Teadusagentuur.