Pohjustab haiguste haigusi

Vananemine Geneetiliste terviseprobleemide alla liigitub ka selline nähtus nagu vananemine raugastumine, seniliseerumine, senescence , mis tähendab organismi funktsioonide järk-järgulist, progressiivset pöördumatut halvenemist kõrges eas. Päriliku haiguse aluseks on geenidefekt, mis kandub edasi põlvest põlve. Sellest johtub, et need geenid, mis suudavad ennast kandvad organismid panna tegutsema teistest tõhusamalt, levivad edasi järgmistesse põlvkondadesse suurema tõenäosusega kui geenid, mis panevad ennast kandvad organismid käituma viisil, mis ei soodusta nende levimist järgmistesse põlvkondadesse. Analoogiliselt diabeedi geenile väidetakse samasugust lootelise suremuse vähendamise mehhanismi ka fenüülketonuuria geeni kohta. Nagu kurna suuruse teooria. See tingis vajaduse asetada sagedasti ja harva esinevaid tähemärke löövad klahvid kõrvuti.

pohjustab haiguste haigusi

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti Haigus kreeka νόσος nosos 'haigus', 'tõbi', ladina morbus on organismi ehitusliku terviklikkuse või talitluse hälvemis põhjustab häireid organismi tegevuses.

Organismi all tuleb mõelda nii taim- kui ka loomorganismi sealhulgas ka inimest.

pohjustab haiguste haigusi

Haiguse biomeditsiinilise mudeli kohaselt on haiguse põhjuseks kas välised etioloogilised tegurid füüsikalisedkeemilisedbioloogilisedpsühhogeensed või sisemised etioloogilised tegurid vaskulaarsed, immunoloogilised, metaboolsed. Haiguse biopsühhosotsiaalses mudelis on bioloogiliste tegurite kõrval kindel koht ka psühholoogilistel ja sotsiaalsetel teguritel ning haigus kujuneb välja sotsiaalsetepsühholoogiliste ja bioloogiliste tegurite vastastikuse toime tulemusena.

pohjustab haiguste haigusi

Sellest mudelist lähtudes peaks meditsiiniline diagnoos sisaldama alati bioloogiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete tegurite vastastikuse mõju hinnangut, et objektiivselt määrata tervislikku seisundit ja anda vajalikke ravisoovitusi.

Juriidilises mõttes tähendab haigus sama mis tervisekahjustus — see on inimese kehalise või vaimse heaolu häirituse seisund, mis objektiivsel hinnangul vajab väljaravimist, st tervise taastamine eeldab meditsiinilist sekkumist.