Urina haigete haigetega

Õendustegevustena nimetati: ravimite määramist, eriarstile suunamist, tervisliku seisundi hindamist, tüsistuste vältimist ja erilubade väljastamist. Lisaks nõustamis ja haigusi ennetavaid tegevusi. Kogu andmebaas kirjutati sõna-sõnalt ümber. Uurimuses osales neli tsüstilise fibroosi haiget, kellega viisin läbi fookusgrupiintervjuu ja seejärel ka individuaalintervjuud.

koorimine ola liigese ja valutab ravi tugev valu kuunarnuki liites raskuse tostmisel

Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised on kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemid vanglas?

Millised on kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemide lahendamiseks kasutatavad õendustegevused vanglas?

liigendid liigeste raviks vasaku kae reumatoidartriit

Käesolev töö on empiiriline, kirjeldav ja kvalitatiivne. Kokku analüüsiti 28 ravi saaja patsiendi andmeid.

salvi liigese purustamisel valu toortoidu liigestes

Uurimistöös oli analüüsitavateks ühikuteks uurimistöö andmebaasist leitud laused, mis kirjeldavad kroonilise C-hepatiidi ravi saajate õendusprobleeme ja nende lahendamiseks kasutatud õendustoiminguid. Kogu andmebaas kirjutati sõna-sõnalt ümber.

aneemia valu liigestes koos ureaplasmoosi liigesevalu

Loodud andmebaasi analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Kogutud andmebaasist moodustus 17 alakategooriat ja need jagunesid kuude ülakategooriasse.

  1. Show full item record Abstract Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kuidas tsüstilise fibroosi haiged räägivad igapäevaelust parandamatu haigusega, kuidas nad oma elu mõtestavad.
  2. Valu lihases ja liigestes hommikul

Ülakategooriad moodustasid kaks peakategooriat, mis vastavad uurimistöö küsimustele. Uurimuses osales neli tsüstilise fibroosi haiget, kellega viisin läbi fookusgrupiintervjuu ja seejärel ka individuaalintervjuud.

tosine valu liigestes kui anestesize hurt harja net

Saadud andmete mõistmiseks kasutasin kvalitatiivset sisuanalüüsi. Uuringus osalenud tsüstilise fibroosi haiged näevad oma elu üsna negatiivselt või tühjana.

Vahtrasiirupi tõbi (ingl Maple syrup urine disease - MSUD)

Nad justkui sooviksid midagi saavutada, aga haigusest tulenevalt loobuvad tihti oma unistustest. Haigetel on välja kujunenud kaks kaitsemehhanismi: enesepettus, mis väljendub usus halba saatusesse ja seeläbi vastutuse äralükkamisese, ja huumor.

1 TROOP TYPE RAID LIVE TH12

Eksistentsiaalsest vaatenurgast peaks aitama vabaneda usust halba saatusesse, kuna see vähendab veelgi enam nende niigi väikesi valikuvõimalusi. Huumori kasulikkus haigetele on mitmetahuline.

Show full item record Abstract Autorile teadaolevalt ei ole varem C-hepatiiti ravi saavate vangide õendusprobleeme ja nende lahendamist uuritud. C-hepatiidi ravil on hulgaliselt kõrvaltoimeid, mis mõjutavad oluliselt ravi saajate igapäeva elu. Samas on mitmeid õendustegevusi, et vältida või vähendada patsiendi probleeme. Uurimistöö eesmärgiks oli kirjeldada ravi saavate kroonilise C-hepatiidi haigete õendusprobleeme ja nende lahendamiseks kasutatud õendustegevusi Eesti vanglates. Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 1.

Esiteks aitab see neil endil toime tulla enda olukorraga ja sellest üle olla. Teiseks aitab see leevendada haigusest sümptomitest tulenevaid suhtlemisraskuseid kaaslastega.