Miks valutab kanna ja uhine korval

Kuid võib muutuda väljakannatamatuks. Ning hingelises mõttes, kui ta on jõudnud leppimusse, kui on läbi elatud eelnevad leinafaasid.

Räägin hingehoidlikest vestlustest kolme naisega, kellega saime koos viimsete asjade üle mõelda, koos seda teekonda käia. Neid inimesi ühendas see, et nad ei olnud aktiivsed kirikuliikmed, nad olid huvitatud erinevat laadi spirituaalsetest küsimustest, mil polnud teoloogilises mõttes kokkupuudet kristliku usuga. Nad teadvustasid, et hingehoidjana olen ma kristlane ja soovisid minuga kristlikust usust rääkida.

Post navigation

Olen neile inimestele tänulik koos oldud aja eest, koos räägitud mõtete eest. Nad on olnud mulle ka õpetajaks, aidanud sügavamalt mõista elu ja surma tähendust. Hingehoiutöö avaramaks mõistmiseks olen kirjatöös oma kogemuse juurde liitnud ka erinevate teoloogide, vaimulike ja hingehoidjate Paavo Kettuneni, Kirsti Aalto, Hans-Christoph Piperi, Paul Tillichi ning arstide Pille Sillaste, Cicely Saundersi, Elisabeth Kübler-Rossi, Risto Pelkoneni jt kirjapandud kogemusi ja käsitlusi.

Suremisest ja surmast on raske rääkida mitte ainult raskelt haigestunud inimese, vaid ka terve, täies elujõus inimese jaoks. Siis tunnistas nii mõnigi kaasõppur, et ta ei avanudki seda kirjutist, kuna kartis, et see puudutab liiga sügavalt ja masendab, tekitab ängi. Jah, see on miks valutab kanna ja uhine korval teema nii rääkijatele kui ka kuulajatele.

Külastaja küsib:

Tänases kultuuriruumis mõtlen siin laiemalt kogu me ühiskondlikku olemis- ja mõtlemisruumi pole justkui sel valdkonnal õigust end avaldada, ta on tõrjutud. Ning ometi me kõik inimestena miks valutab kanna ja uhine korval, et oleme surelikud, et nõnda kui sünd, on ka surm elu osa ja me maapealne elu ajalik. Teoloog ja vaimulik Paul Tillich on sõnastanud inimeseeksistentsi olemuse: ajalike inimestena me tuleme mitteolemisest ja läheme mitteolemisse.

Ning oma eksistentsi lõplikkuse tajumisest sünnib eksistentsiaalne äng. See ühendab meid inimestena. Aga inimesel on ka potentsiaalselt võime olla seotud igavikulisega, Jumala kui olemisega. Tillich— Jah, nõnda kui meditsiiniliselt, nii ka teoloogiliselt ja filosoofiliselt on võimalik surma ja igaviku teemat justkui julgemalt-vabamalt käsitleda, aga kui kõne all on inimese enda isiklik surm, kui neist asjadest tahab meiega koos mõelda ja rääkida surev inimene, siis see nõuab suurt hingejõudu ja julgust.

Ja seda mitte ainult rääkijalt, vaid ka kuulajalt. Tillichi sõnul just siis vajab inimene oma eksistentsiaalses ängis preesterlikku hingehoidlikku abi.

Tillich59 Hingehoidjana vähihaige inimese kõrval Töötan hingehoidjana Põhja-Eesti Regionaalhaigla Palliatiivravi Keskuse [2] hingehoidjana ning osakonnad, kus peamiselt patsientidega hingehoidlikud vestlused toimuvad, on onkoloogia osakonnad, nii aktiivravis kui ka järelravi kliinikus Hiiul.

Selles valguses muutub järjest olulisemaks võitlus valuga, mis haigusega sageli kaasneb. Valu on vähihaigete jaoks tõsine mure. Lisaks füüsilistele ja emotsionaalsetele probleemidele, on ka essentials glukoosamiin ja kondroitiin pool. Püüame aidata leida leppimust, kui näiteks ravi on lõpetatud.

Kui kutsume kokku patsiendi lähedased ja räägime, kuhu punkti on haigus ja ravi jõudnud, näeme väljakooruvaid perekondlikke pingeid, konflikte, mis siis vallanduvad. Siis on vaja, et keegi meist on piksevardana juures, et nad saaksid jutud räägitud, lepiksid ja patsiendi minemine oleks võimalikult inimlik, rahuga südames.

Tavaliselt esitab arst perekonnale aktsepteeritavas vormis ravi lõpetamise põhjenduse ja hingehoidja püüab olla puhver, kuulata ära emotsioonid ja aidata leida rahu.

Rääkides surmast ja igavikust. Kogemusest vähihaigete inimeste hingehoidlikul toetamisel

See on esmane reaktsioon, mis tuleneb kas eelnevatest kogemustest lähedaste kaotusel ja levinud arusaamast, et vähk on ravimatu haigus, ning ka hirmust valu, kannatuse ja surma ees. Onkoloogilisest haigusest põhjustatud kriis haarab inimese kogu tervikut.

Sellega kaasneb totaalne valu. Total pain — selle mõiste võttis kasutusele inglise arst, palliatiivmeditsiini rajaja Cicely Saunders.

Tema sõnul totaalne valu hõlmab endasse inimese elu neli tasandit: füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja spirituaalse. Saunders, Clark— Haigus toob kaasa inimese ellu tagasipöördumatuid muutusi.

On elu enne ja elu pärast haigestumist. Muutused ei puuduta mitte ainult inimese tervislikku seisundit, tema füüsist, vaid ka igapäeva harjumuslikku rutiini, elukvaliteeti, suhteid lähedastega, pereelu, tööelu, kogu sotsiaalsete suhete võrgustikku.

See on ka kaotus. See on inimese seniste mõtlemiste, iseenda, nagu inimene ennast teab ja tunneb, tervise, senise töövõime, kõigi oma harjumuste kaotus. Elu seab haigestunud inimese vastamisi temale tundmatu olukorraga ja ka inimese silmitsi iseendaga.

miks valutab kanna ja uhine korval

Vallanduvad sügavad tunded, pinnale tõusevad senini varjul olnud lahendamata pinged, küsitakse suuri eksistentsiaalseid küsimusi: mis on selle mõte, miks mina, mida ma olen elus valesti teinud, millega kannatuse ära teeninud, kuidas ma toime tulen, mis mind ees ootab. Valdavad mõtted suremisest ja surmast. Haigestumine toob kaasa ka leina. Tema sõnul on lein protsess ja faasid tinglikud, mis põimuvad, võivad tulla tagasi ja korduda. Iga inimene on individuaalne ka leinas. Leina tugevus on seotud inimese elu, vanuse, haiguse ja kannatuse raskusega, tema suhetega lähedastega, tema religioossusega, maailmavaatega.

Ning hingelises mõttes, kui ta on miks valutab kanna ja uhine miks valutab kanna ja uhine korval leppimusse, kui on läbi elatud eelnevad leinafaasid. Ja toimub rahunemine, kus inimene saab aru, et kaotus on paratamatu, et sellega on võimalik leppida, ta soovib sel teemal rääkida, mõtestada oma elu, seda, mis oli, mis on ja mis teda ees ootab.

See on valmistumine uueks. Siis kerkivad üles elu sügavad küsimused ning inimene tahab rääkida tulevast, sellest, mis on pärast surma. Raske haiguse ja kannatuste puhul pole see mitte rõõmus rahufaas, vaid väsimus ja lootus magama jääda, igaveseks. Vestluskogemused hingehoidjana surijatega on andnud aimu, et surmast ja suremisest, viimsetest asjadest rääkimine on inimesele raske seetõttu, et tal pole oma mõtteid, tundeid, hirme, kujutlusi kellegagi jagada.

Lähedased kas ei suuda või ei julge neil teemadel rääkida või haigestunu ise ei taha surma teemaga omakseid kurvastada, vapustada. Aga need teemad tahavad jagamist, välja rääkimist, sõnastamist, nad on sureval inimesel meeles ja mõtetes kui tiirlevad ummikmõtted, mis otsivad väljapääsu ja tekitavad ängi, kui neist ei saa rääkida.

Tihti on sellisteks haigus ja läheneva surmaga kaasnevad hirmud ja valud. Vaimulikud küsimused kerkivad pinnale ka siis, kui tuntakse surma lähedust. Religioosse aitajana on tema ülesanne inimese sisemiste, psüühiliste protsesside käsitlemise kõrval aidata kohtuda ka viimse vaenlase — surma hävitava väega, aga samuti usu ja usaldusega Tema vastu, kes on surma võitja. Kiriku usu ja kristliku inimkäsitluse alusel tegutseva hingehoidja eritunnus on võrreldes teiste alade aitajatega usk ülestõusmisesse.

Et ise olla valmis aitajana hingeliselt ja vaimselt inimest toetama tema teekonna viimastel hetkedel.

Miks valutab parem kand, millised haigused põhjustavad valu - Cubit

Vestlus surmale läheneva inimesega on täis ebakindlust. Kuna ka sama haiguse kulg on eri inimestel erinev, ei polve uks kapuuts läheneva surma saabumise hetke kindlaks määrata. Ja keegi ei tea, mis juhtub pärast surma. On ainult olemasoluga seotud eksistentsiaalsed küsimused, millele ei ole antud vastuseid.

Seepärast püütakse neid leida üheskoos. Hinge sügavusega kohtumine võib valmistada suurt hirmu, ja see muutub seda raskemaks, mida sügavamale me liigume. Oma haigusloo rääkis ta mulle esimesel kohtumisel säravsilmi.

miks valutab kanna ja uhine korval

Ja ta oli isegi üllatunud, et elab ikka edasi ja enesetunne on hea. Inimene oli kristlane ja samas otsinud abi ka alternatiivsetest ravidest ja esoteerikast. Oli vaadanud üle oma toitumised, alustanud puhastuskuure ja teinud erinevaid meditatsioone.

Kõikidest oma ravitegevustest rääkis ta rõõmsa meelega ja veendumusega, et need olid teda aidanud. Pikemalt vesteldes saime liikuda ka sügavamatele teemadele: elu oli olnud raske, ta oli mehe matnud juba noores eas, kasvatanud üksi lapsed üles.

Äsja oli ta kaotanud õnnetuse läbi peres lähedase inimese.

Jooksusõprade lemmikkoht

Haiglasse oli ta tulnud sellepärast, kuna tekkisid rasked sümptomid. Uuringutest selgus, et kogu metastaatiline protsess oli aktiviseerunud. Parim — toetav ravi.

Nii oli arstide poolt talle määratud, kuna arvestades kasvaja arengut, polnud aktiivravi ega sümptomravi enam näidustatud. Kõigist üle elatud eluraskustest rääkis ta rahulikult ja põhjalikult, püüdes leida neis mõtet. Ta oli väga vestlemisaldis ja tundus, et ta oli valmis rääkima nii oma elu rasketest sündmustest, ja ka viimsetest asjadest. Ta oli nende peale palju mõelnud. Ta oli lugenud arvukate eneseabi raamatute autorite kirjutisi.

Küsis, mis ma arvan. Ütlesin, et mõtlema paneb mind, et Piiblist võib tuua sarnaseid mõtteid paralleelideks. Lugesin talle Piiblis neid kohti, kus oli kirjas kannatustest kui õppetundidest. Üks selline Uues Testamendis on Heebrea kirjas, mille üle arutlesime pikemalt.

Ta kuulas seda kirjakohta väga keskendunult. Natuke vaikisime mõlemad, ootasin tema mõttekäiku. Ja siit liikus teema tema surnud lähedaste peale, kellega oli olnud tugev hingeline side.

Ja teema lõpetades ta ütles, et loodab nendega varsti kohtuda.

Round 3 WW - 57 kg: J. UM (KOR) v. E. TISSINA (KAZ)

Vahest siis, kui teatakse, et kannatus on lõppenud. Või siis, kui teatakse, et kõik on tehtud nii nagu inimlikult võimalik. Ka siis, kui surija ise on väljendanud valmisolekut, võib surma pidada lohutavaks. Astrid tahtis oma lähedase kaotusest rääkida, kuidas see juhtus, mis oli enne ja pärast, kuidas see aeg on nüüd möödunud nende peres.

Tundus, et enam kui enda haiguse ägenemine, oli ta meeltes lähedase kaotus.

  • Ülekoormustraumad – kõige lihtsam viis rajalt kõrvale jääda - FB Jooksmine | FB Jooksmine
  • Muscle southor wandering valu
  • Sustavits glukoosamiin ja kondroitiin
  • Folk oiguskaitsevahendeid artriidi kaes
  • Räägin hingehoidlikest vestlustest kolme naisega, kellega saime koos viimsete asjade üle mõelda, koos seda teekonda käia.
  • Füsioteraapia on ette nähtud, puhata.
  • Valu kuunarnuki liigeses pohjustab salvide ravi
  • Rääkides surmast ja igavikust. Kogemusest vähihaigete inimeste hingehoidlikul toetamisel | K&T

Tema vajadus rääkida oli nii intensiivne, et kõik küsimused ja minupoolsed mõttekäigud andsid talle kohe uut mõtteainest, lausa vallandavat. See on hingehoidja ülesanne ja võimalus: aidata inimesel välja norkus ja valu kuunarnukis hinges pakitsevad ja peas keerlevad kaootilised mõtted, aidata neid korrastada, sõnastada. Ning selle kaudu aidata mõista, mis on juhtunud. Aidata leida tähendust ja lootust, kuidas edasi elada, kuidas hakkama saada.

miks valutab kanna ja uhine korval

Kuidas leppida. Astridi küsimus oli see, kuidas oma peret aidata selles kurbuses, kuidas aidata mõtestada kaotust, sellega leppida, kuidas aidata neil edasi elada.

Vestlesime kahe kuu jooksul, mis ta oli haiglas, igal nädalal. Jõudsime surmateemani. Tal olid omad kujutlused, mida tahtis jagada.